Infra- ja insenerehitus

Elektritööde osas pakume järgmiseid teenuseid

 

  • Elektriosa tehniline nõustamine (lahendused, alternatiivid, valgusallikate valik jne).
  • Projekteerimine (kasutame partnertite abi).
  • Terviklahendusega elektritööd.
  • Nõrkvoolu osa (valvesignalisatsioon, videovalvesüsteem, tulekahjusüsteem ja hooneautomaatika projekteerimine ning ehitus), partnerite kaasabil.
  • Käidukorraldus.
  • Olemasolevate elektrisüsteemide tehnilise seisukorra kontroll.
  • Elektritööde teostamise järel anname tellijale üle kasutusloa saamiseks vajalikus mahus täitedokumentatsiooni.

 

Infra ehitus

 

Elektritööd, telekommunikatsiooni ning side valdkonna terase tootmine ja paigaldus, tuulepargi konstruktsioonid.

Toodame hoonete teraskarkasse, konstruktsioone, elektriseadmete alusmetalle, kõrge-, kesk- ja madalpinge alajaamade ja võrgu taristu ehitus, telekommunikatsiooni mastide, sidemastide ning elektrijaamade ja tuuleparkide metallkonstruktsioonide ehitus, majade projekteerimine-ja tootmine ning installatsioon.

 

Insenerrajatiste ehitus

 

Ehitame maanteede sildade teraskonstruktsioone, müraseinu, raudteesildade teraskonstruktsioone-ja müraseinu, metallkonstruktsioone kergsildadele, teraskonstruktsioonist väikelaevade sadamasildu.

Masinaehituslike konstruktsioonide valmistamine.

Konstrueerime, keevitame, lõikame ja ehitame eri suurusega ehituskraanasid, sadamakraanasid, telfreid.

 

Pinnatöötlus

 

Lisaks omatoodangu tsinkimisele pakume ka kuumtsinkimise teenust.

Kuumtsinkimine tõstab toodete kvaliteeti ning eelisteks võrreldes teiste pinnakatetega on toodete pikaajaline kasutusaeg ja ekspluatatsiooni-kulude minimeerimine.

Vastavalt pinna keskkonna klasside puhul, teostame ka värvimist.