Põllumajandus- ja tootmine

Tootmishoonete ja rajatiste ehitus

 

Tegeleme põllumajandushoidlate, põllumajandus- ja tootmishoonete projekteerimisega ja ehitusega.

Projekteerimisel pakume täislahendust:

 • saame pakkuda eelnevalt tehtud tööde hulgast tellijale sobiva analoogse projekti, mis võimaldab tellija jaoks kokku hoida projekteerimisele kuluvat aja- ja finantskulusid;
 • projekteerimisel esitame tellijale projekteerimistingimustes nõutavad kooskõlastused;
 • projekteerija esimene nõustamine annab tulemuse mille käigus selgitatakse välja tellija soovid ja võimalused ning koostatakse ehitusliku maksumuse kalkulatsioon.

 

Abihoonete tootmine ja ehitus

 

Projekteerime ja ehitame metallkonstruktsioonil põhinevaid abihooneid:

 • garaažid;
 • laod;
 • katlamajad;
 • paadikuurid;
 • ehitussoojakud;
 • eriprojektiga sihtotstarbelised abihooned;
 • laudad;
 • kanalad;
 • sigalad;
 • viljaküüned;
 • söödahoidlad;
 • silohoidlad;
 • tallid;
 • maneežid;
 • remondihallid;
 • viihallid;
 • olemasolevate hoonete renoveerimine.